ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      پیام عمومی 4430
    پاسخ برای تیکت شماره 4428